wejdźmy jeszcze raz do lasu … | let’s go into the woods once more …

wejdźmy jeszcze raz do lasu,
nie gubiąc naszych śladów:
dajmy wargom zagłębić się
w przyjemną szorstkość kory.

ślady obcych twarzy
na drzewach, z których
– gdziekolwiek jesteś –
liście spadają zawsze tak samo,
przetrwają chwilę dłużej
niż w oczach tych, co są tutejsi.

drzewom jest to obojętne
a ja
w końcu
i tak przecież pójdę dalej

let’s go into the woods once more
without losing our tracks:
let us dive our lips
in the pleasant roughness of tree bark.

imprints of foreign faces
on trees, from which
– wherever you are –
leaves fall always the same way,
will last a moment longer
than in the eyes of the locals.

the trees do not care
and I
eventually
will move on anyway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: