skąd jestem i dokąd … | where do I come from and where …

skąd jestem i dokąd idę?
każde z tych pytań oddala mnie od teraz
gdzie nie ma nic oprócz ciszy nocnego deszczu.
mogę pisać moje imię tysiąckrotnie na piasku
i za każdym razem zmyje je ulewa

po co być kimś, który do
kądś zdąża? przecież
deszcz uderza o zielone parapety
i wystarczy że ktoś słucha

where do I come from and where am I going?
each of these questions moves me away from now
where there’s nothing but silence of the nightly rain.
I can write my name in the sand a thousand times
and every time the rain will wash it away

why be someone that goes some
where? still
the rain falls on the green windowsills
and it’s enough someone’s listening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: