moje serce jest… | my heart is…

moje serce jest wszechświatem w kropce
. lub małą kropką we wszechświecie
jest księżycem który zgubił swoje niebo
gdy zapatrzył się we własne odbicie
i niebem odnalezionym
co zawiera cudze wspomnienie
skradzione własnej śmierci
jest płomykiem co się czasem
bardzo boi
śmierci ciem jeszcze
nie narodzonych

zdarza mu się płakać.
nieznośnym jest czasem
być cięższym od ziarnka fasoli

my heart is a universe in a dot
. or a small dot in the universe
it’s the moon that lost its sky
as it fixed its gaze on its own reflection
it’s the sky found again
with a memory that’s someone else’s
stolen from my own death
it’s a flickering flame that is sometimes
very scared
of moths’ deaths
not yet born

it cries from time to time.
sometimes it’s just unbearable
to be heavier than a pea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: