siedzę i słucham… | I sit and listen…

siedzę i słucham, jak
mały klon rośnie.
nie wszystko zostało powiedziane
lecz nie trzeba już nic mówić.
przy wieczornym oddechu z ulgą
otwieramy balkony myśląc,
że otwieramy serca
i koimy duszę nieuchronnością nocy
choć w panicznym strachu przed jej nadejściem

klonik rośnie niewzruszenie

I sit and listen how
the little maple tree grows.
not all has been said
but we don’t need to talk no more.
on the evening breath, with relief
we open our balconies, thinking
we open our hearts
we soothe our souls with the inevitability of the night
yet in a panic fear of its coming

the maple tree grows unshakeably

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: